Jak się zapisać

Należy zgłosić się do biura projektu mieszczącego się w Euro-School Szkoła Języków Obcych przy ul. Pięknej 7A (budynek Gimnazjum) w godzinach 14-22,  tel 25 759 69 69 i wypełnić następujące dokumenty:
– kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz plik
– oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy celowej – pobierz plik
– zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy – dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
 Regulamin projektu- pobierz plik
Dokumenty są także dostępne w biurze projektu
  1. Piękna 7 A; 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 759 69 69 lub 728 872 885
poniedziałek – środa w godz. 14.00 – 22.00
czwartek – piątek w godz. 9.00 – 22.00
sobota w godz. 10.00 – 15.00

 

 

Dokumenty można:

  1. złożyć osobiście w Biurze Projektu
  2. wysłać pocztą do Biura Projektu
  3. wysłać e-mailem na adres: euroschool@euroschool.edu.pl