O projekcie

O  PROJEKCIE

Projekt „Strefa Rozwoju – szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego” RPMA.10.02.00-14-d035/19 realizowany jest przez Euro-School Szkoła Języków Obcych sp. z o.o. w partnerstwie z IT Personal Kacper Krasuski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Okres realizacji: 01.02.2020 – 31.01.2022
W ramach projektu oferowane są do wyboru:

 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO A1 + A2 (240 godzin)

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do międzynarodowego egzaminu certyfikującego (obecność obowiązkowa) potwierdzającego zdobycie biegłości językowej na poziomie A2.
Wszystkie szkolenia językowe odbywają się na terenie Euro-School. Na szkoleniu wymagana jest min. 80% obecność. Uczestnicy otrzymają bezpłatne podręczniki wraz z bezpłatnym dostępem do platformy e-learningowej oraz nagrań z kursu.
Zajęcia będą prowadzone metodą bezpośrednią, która gwarantuje doskonałe rezultaty każdemu kursantowi. Metoda bezpośrednia kładzie szczególny nacisk na najważniejszą umiejętność językową, jaką jest mówienie (ok. 80% czasu lekcji).
Rozpoczęcie kursów planowane jest od marca 2020 r. aż do wyczerpania wolnych miejsc.

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE (84 godz.)

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do certyfikowanego egzaminu ECDL PROFILE DIG COMP 16 potwierdzającego nabyte umiejętności cyfrowe.
Szkolenia komputerowe będą odbywały się w miejscu wskazanym przez Partnera Projektu – firmę IT Personal.

 

WSZYSTKIE OFEROWANE SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.