Dla kogo ?

Uczestnikami projektu mogą być osoby które:
  • Ukończyły 25 rok życia i nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Mieszkają na terenie powiatów: mińskiego, garwolińskiego, otwockiego, wołomińskiego
  • Pozostają bez zatrudnienia lub
  • Posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo lub
  • Pracują lub
  • Prowadzą działalność gospodarczą