Dla kogo ?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

– ukończyły 25 rok życia
– zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego