Projekt „Strefa Rozwoju - szkolenia językowe lub komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego„ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O PROJEKCIE

Projekt „Strefa Rozwoju- szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego” RPMA.10.02.00-14-d035/19 realizowany jest przez Euro-School Szkoła Języków Obcych sp. z o.o. w partnerstwie z IT Personal Kacper Krasuski ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych.
Okres realizacji: 1 lutego 2020 – 31 stycznia 2022
W ramach projektu oferowane są do wyboru: kurs języka angielskiego 240 godz. lub szkolenie komputerowe 84 godz. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do certyfikowanych egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności językowe lub cyfrowe.
Szkolenia jak i egzaminy certyfikujące są dla uczestników całkowicie bezpłatne.
Szczegóły dotyczące szkoleń dostępne są w zakładce SZKOLENIA.
     

DLA KOGO?

Uczestnikami projektu mogą być osoby które:
   

SZKOLENIA

W ramach projektu: Strefa rozwoju - szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego przewidziano realizację następujących szkoleń (jedno szkolenie do wyboru):
BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Poziom kursu:
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią dp międzynarodowego egzaminu certyfikującego (obecność obowiązkowa) potwierdzającego zdobycie biegłości językowej na poziomie A2.
Wszystkie szkolenia językowe odbywają się na terenie Euro - School. Na szkoleniu wymagana jest min. 80% obecność. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie podręczniki wraz z dostępem do platformy e-learningowej oraz nagrań z kursu.
Zajęcia będą prowadzone metodą bezpośrednią, która gwarantuje doskonałe rezultaty każdemu kursantowi. Metoda bezpośrednia kładzie szczególny nacisk na najważniejszą umiejętność językową, jaką jest mówienie.
Rozpoczęcie kursów planowane jest od marca 2020 r. aż do wyczerpania wolnych miejsc.
BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do certyfikowanego egzaminu ECDL PROFILE DIG COMP 16 potwierdzającego nabyte umiejętności cyfrowe.
Szkolenia komputerowe będą odbywały się w miejscu wskazanym przez Partnera Projektu - firmę IT Personal.
 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Należy zgłosić się do biura projektu mieszczącego się w Euro-School Szkoła Języków Obcych przy ul. Pięknej 7A w godzinach 14-22, tel 728 872 855 i wypełnić następujące dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (jęz. angielski)
- formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (komputery)
- w przypadku szkolenia językowego należy wypełnić tekst poziomujący (w Biurze Projektu)
Dokumenty są także dostępne w Biurze Projektu
Piękna 7 A; 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 728 872 855
poniedziałek - czwartek w godzinach 14.00 – 22.00