Projekt „Znajomość języków obcych szansą na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O PROJEKCIE

Projekt „Znajomość języków obcych szansą na rynku pracy” RPMA.10.02.00-14-4932/16 realizowany jest przez Euro-School Szkoła Języków Obcych sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.
Okres realizacji: 2 listopada 2016 – 31 lipca 2018
W ramach projektu oferowane są do wyboru: kurs języka angielskiego 180 godz. lub kurs języka niemieckiego 180 godz. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do certyfikowanych egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności językowe.
Szkolenia jak i egzaminy certyfikujące są dla uczestników całkowicie bezpłatne.
Szczegóły dotyczące szkoleń dostępne są w zakładce SZKOLENIA.
     

DLA KOGO?

Uczestnikami projektu mogą być osoby które:
   

SZKOLENIA

W ramach projektu: Znajomość języków obcych szansą na rynku pracy przewidziano realizację następujących szkoleń (jedno szkolenie do wyboru):
BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (od podstaw)
Poziom kursu:
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią certyfikowanego egzaminu TOEIC (obecność obowiązkowa) potwierdzającego zdobycie biegłości językowej na poziomie A2.
BEZPŁATNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO (od podstaw)
Poziom kursu:
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią certyfikowanego egzaminu WiDaF (obecność obowiązkowa) potwierdzającego zdobycie biegłości językowej na poziomie A2.
Wszystkie szkolenia odbywają się na terenie Euro-School. Na szkoleniu wymagana jest min. 80% obecność. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie podręczniki oraz płyty CD do nauki wybranego języka wraz z dostępem do platformy elearningowej.
Zajęcia będą prowadzone metodą bezpośrednią, która gwarantuje doskonałe rezultaty każdemu kursantowi. Metoda bezpośrednia kładzie szczególny nacisk na najważniejszą umiejętność językową, jaką jest mówienie.
Rozpoczęcie kursów planowane jest w styczniu 2017 r.
 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Należy zgłosić się do biura projektu mieszczącego się w Euro-School Szkoła Języków Obcych przy ul. Pięknej 7A (budynek Gimnazjum) w godzinach 14-22, tel 25 759 69 69 i wypełnić następujące dokumenty:
- kwestionariusz zgłoszeniowy
- oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy celowej
- zaświadczenie o zatrudnieniu lub
- zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy – dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
Dokumenty są także dostępne w biurze projektu
Piękna 7 A; 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 759 69 69 lub 728 872 885
codziennie w godzinach 14.00 – 22.00