Miesiąc: Styczeń 2017

 

(Untitled)

O
PROJEKCIE

Projekt „Znajomość języków
obcych szansą na rynku pracy” RPMA.10.02.00-14-4932/16 realizowany jest przez
Euro-School Szkoła Języków Obcych sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu,
Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na
podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
w Warszawie.

Okres realizacji: 2 listopada
2016 – 31 lipca 2018

W ramach projektu oferowane
są do wyboru: kurs języka angielskiego 180 godz. lub kurs języka niemieckiego
180 godz. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do certyfikowanych
egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności językowe.

Szkolenia jak i egzaminy
certyfikujące są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

Szczegóły dotyczące szkoleń
dostępne są w zakładce SZKOLENIA.

DLA
KOGO?

Uczestnikami projektu mogą
być osoby które:

 • Ukończyły 25 rok życia i nie posiadają
  dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • Mieszkają na terenie powiatów: mińskiego, garwolińskiego,
  otwockiego, wołomińskiego

 • Pozostają bez zatrudnienia lub

 • Posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
  lub

 • Pracują lub

 • Prowadzą działalność gospodarczą lub

 • Uczą się

SZKOLENIA

W ramach projektu: Znajomość
języków obcych szansą na rynku pracy przewidziano realizację następujących
szkoleń (jedno szkolenie do wyboru):

BEZPŁATNY KURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO (od podstaw)

Poziom kursu:

 • A1 + A2 (180 godzin)

Po zakończonym szkoleniu
uczestnicy przystąpią certyfikowanego egzaminu TOEIC (obecność obowiązkowa)
potwierdzającego zdobycie biegłości językowej na poziomie A2.

BEZPŁATNY KURS
JĘZYKA NIEMIECKIEGO (od podstaw)

Poziom kursu:

 • A + A2 (180 godzin)

Po zakończonym szkoleniu
uczestnicy przystąpią certyfikowanego egzaminu WiDaF (obecność obowiązkowa)
potwierdzającego zdobycie biegłości językowej na poziomie A2.

Wszystkie szkolenia odbywają
się na terenie Euro-School. Na szkoleniu wymagana jest min. 80% obecność.
Uczestnicy otrzymają bezpłatnie podręczniki oraz płyty CD do nauki wybranego
języka wraz z dostępem do platformy elearningowej.

Zajęcia będą prowadzone
metodą bezpośrednią, która gwarantuje doskonałe rezultaty każdemu kursantowi.
Metoda bezpośrednia kładzie szczególny nacisk na najważniejszą umiejętność
językową,

Jaką jest mówienie.

Rozpoczęcie
kursów planowane jest w styczniu 2017 r.

JAK SIĘ
ZAPISAĆ?

Należy zgłosić się do biura
projektu mieszczącego się w Euro-School Szkoła Języków Obcych przy ul. Pięknej
7A (budynek Gimnazjum) w godzinach 14-22, tel 25 759 69 69 i wypełnić
następujące dokumenty:

– kwestionariusz
zgłoszeniowy

– kserokopia zaświadczenia o
zatrudnieniu potwierdzona za zgodność z oryginałem lub

– zaświadczenie o statusie
osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy – dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP lub

– oświadczenie o statusie
osoby nieaktywnej zawodowo – dla osób pozostających bez zatrudnienia, nie
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Dokumenty są także dostępne w
biurze projektu

Piękna 7 A; 05-300 Mińsk
Mazowiecki

tel: 25 759 69 69 lub
728 872 885

codziennie w godzinach 14.00
– 22.00